Mình có một số thắc mắc mong mọi người đóng góp và thảo luận
Đầu tiên là một số vấn đề xuất phát từ ánh sáng - light:
- Về mặt lượng tử, light được xem là các photon mang năng lượng được xác định tùy thuộc vào bước sóng và chuyển động với vận tốc giới hạn vũ trụ c trong môi trường chân không. Sự ảnh hưởng của vận tốc tới thời gian làm ánh sáng có vẻ bất tử (mình đang nghĩ là vậy vì vận tốc càng nhanh thì thời gian trôi qua càng chậm), có nghĩa là từ lúc nó sinh ra đến lúc ta quan sát thấy nó - nó vẫn vậy, không có sự thay đổi bất cứ điều gì. Vậy sự ảnh hưởng của hiệu ứng doopler đến ánh sáng được hiểu là như thế nào? Nếu ta chuyển động ngược chiều truyền ánh sáng ta sẽ thấy bước sóng của nó (năng lượng lượng lượng tử của photon) ngắn hơn khi ta chuyển động cùng chiều.!!
- Về mặt vĩ mô, giới hạn của vũ trụ theo mình hiểu, được giới hạn của vùng ánh sáng mở rộng được từ khi có vụ nổ bigbang (giải thuyết vũ trụ được sinh ra từ vụ nổ bigbang là đúng). Vậy có thể tính sơ bộ vũ trụ của chúng ta hiện nay đang rộng khoảng 13,7 tỷ năm ánh sáng. Hiểu như vậy liệu có gì nực cười quá không nhỉ?
Bạn nào có ý tưởng mới gì nảy sinh trong đầu hoặc hiểu biết thông qua các nguồn thông tin khác nhau thì chia sẻ nhé !
Thanks alot for reading!