Người ta thường nói vũ trụ là vô hạn nhưng nó lại có một sự khởi đầu từ vụ nổ BigBang từ 13,7 tỉ năm trước. Tại sao lại thế ?