Nhật Thực là một trong những hiện tượng thiên văn kì thú nhất mà chúng ta có thể quan sát được.Trái Đất đã trải qua nhiều lần Nhật Thực toàn phần từ khi Mặt Trăng hình thành,nhưng chắt chít xa vời ngày sau của chúng ta sẽ không thấy được lần Nhật thực toàn phần nào cả.Theo như tính toán,Mặt Trăng đang lùi xa dần khỏi chúng ta với tốc độ đều đặn 4cm mỗi năm - khoảng cùng tốc độ các lục địa trôi dạt hay tốc độ móng tay của bạn phát triển.

Khi khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng ngày càng lớn thì đường kính biểu kiến của Mặt Trăng càng co lại.Trong khoảng năm 600.000.000 Công Nguyên,Mặt Trăng sẽ hoàn toàn che khuất Mặt Trời lần cuối cùng,sau lần này Mặt Trăng sẽ đi rất xa đến nỗi hình đĩa của nó sẽ không còn đủ lớn để hoàn toàn che phủ Mặt Trời,vì vậy người ta chỉ còn thấy được Nhật Thực hình khuyên và bán phần.
Tham khảo tại cuốn 'Trăng che sao'