Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011
Kết quả 101 đến 109 của 109
 1. #101
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  15
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  13,7 tỉ năm ở đây được coi như là thời gian lúc vũ trụ được hình thành sau vụ nổ bigbang đến bây giờ. Còn 93 tỉ năm ánh sáng ở đây là vùng vũ trụ nhìn thấy được sau 13,7 tỉ năm đó vũ trụ đã giãn nở ngày càng rộng lớn hơn khiến cho khoảng cách mà ánh sáng đi từ một điểm A bất kì đến điểm B bất kì phải đi 1 quãng đường dài hơn rất nhiều so với quãng đường ban đầu mà chúng phải đi và người ta có thể bằng phương pháp nào đó tính được quãng đường xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được cách Trái Đất khoảng 93 tỉ năm ánh sáng. Và 93 tỉ năm ánh sáng là giới hạn mà kính thiên văn lớn nhất của loại người có thể nhìn thấy được cho đến bây giờ, nhưng sau này thì không biết là nhìn thấy bao xa nữa, có khi lên tới 1000 tỷ năm ánh sáng không biết chừng. Và lúc đó tuổi của vụ trụ cũng chỉ khoảng ~14 tỷ năm thôi nhé.
  Mình thấy chỗ này không ổn. Tuổi vũ trụ mới được khoảng 14 tỷ năm ánh sáng, thì không có kính thiên văn nào có thể nhìn được cái khoảng cách 93 tỷ năm ánh sáng kia. Vì ánh sáng cần tới 93 tỷ năm mới tới được Trái Đất. Theo mình nghĩ thì 93 tỷ năm ánh sáng là ước lượng về độ lớn của Vũ trụ mà thôi

 2. #102
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  13,7 tỉ năm ở đây được coi như là thời gian lúc vũ trụ được hình thành sau vụ nổ bigbang đến bây giờ. Còn 93 tỉ năm ánh sáng ở đây là vùng vũ trụ nhìn thấy được sau 13,7 tỉ năm đó vũ trụ đã giãn nở ngày càng rộng lớn hơn khiến cho khoảng cách mà ánh sáng đi từ một điểm A bất kì đến điểm B bất kì phải đi 1 quãng đường dài hơn rất nhiều so với quãng đường ban đầu mà chúng phải đi và người ta có thể bằng phương pháp nào đó tính được quãng đường xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được cách Trái Đất khoảng 93 tỉ năm ánh sáng. Và 93 tỉ năm ánh sáng là giới hạn mà kính thiên văn lớn nhất của loại người có thể nhìn thấy được cho đến bây giờ, nhưng sau này thì không biết là nhìn thấy bao xa nữa, có khi lên tới 1000 tỷ năm ánh sáng không biết chừng. Và lúc đó tuổi của vụ trụ cũng chỉ khoảng ~14 tỷ năm thôi nhé.
  Mình thấy chỗ này không ổn. Tuổi vũ trụ mới được khoảng 14 tỷ năm ánh sáng, thì không có kính thiên văn nào có thể nhìn được cái khoảng cách 93 tỷ năm ánh sáng kia. Vì ánh sáng cần tới 93 tỷ năm mới tới được Trái Đất. Theo mình nghĩ thì 93 tỷ năm ánh sáng là ước lượng về độ lớn của Vũ trụ mà thôi

 3. #103
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  13,7 tỉ năm ở đây được coi như là thời gian lúc vũ trụ được hình thành sau vụ nổ bigbang đến bây giờ. Còn 93 tỉ năm ánh sáng ở đây là vùng vũ trụ nhìn thấy được sau 13,7 tỉ năm đó vũ trụ đã giãn nở ngày càng rộng lớn hơn khiến cho khoảng cách mà ánh sáng đi từ một điểm A bất kì đến điểm B bất kì phải đi 1 quãng đường dài hơn rất nhiều so với quãng đường ban đầu mà chúng phải đi và người ta có thể bằng phương pháp nào đó tính được quãng đường xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được cách Trái Đất khoảng 93 tỉ năm ánh sáng. Và 93 tỉ năm ánh sáng là giới hạn mà kính thiên văn lớn nhất của loại người có thể nhìn thấy được cho đến bây giờ, nhưng sau này thì không biết là nhìn thấy bao xa nữa, có khi lên tới 1000 tỷ năm ánh sáng không biết chừng. Và lúc đó tuổi của vụ trụ cũng chỉ khoảng ~14 tỷ năm thôi nhé.
  Mình thấy chỗ này không ổn. Tuổi vũ trụ mới được khoảng 14 tỷ năm ánh sáng, thì không có kính thiên văn nào có thể nhìn được cái khoảng cách 93 tỷ năm ánh sáng kia. Vì ánh sáng cần tới 93 tỷ năm mới tới được Trái Đất. Theo mình nghĩ thì 93 tỷ năm ánh sáng là ước lượng về độ lớn của Vũ trụ mà thôi

 4. #104
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  13,7 tỉ năm ở đây được coi như là thời gian lúc vũ trụ được hình thành sau vụ nổ bigbang đến bây giờ. Còn 93 tỉ năm ánh sáng ở đây là vùng vũ trụ nhìn thấy được sau 13,7 tỉ năm đó vũ trụ đã giãn nở ngày càng rộng lớn hơn khiến cho khoảng cách mà ánh sáng đi từ một điểm A bất kì đến điểm B bất kì phải đi 1 quãng đường dài hơn rất nhiều so với quãng đường ban đầu mà chúng phải đi và người ta có thể bằng phương pháp nào đó tính được quãng đường xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được cách Trái Đất khoảng 93 tỉ năm ánh sáng. Và 93 tỉ năm ánh sáng là giới hạn mà kính thiên văn lớn nhất của loại người có thể nhìn thấy được cho đến bây giờ, nhưng sau này thì không biết là nhìn thấy bao xa nữa, có khi lên tới 1000 tỷ năm ánh sáng không biết chừng. Và lúc đó tuổi của vụ trụ cũng chỉ khoảng ~14 tỷ năm thôi nhé.
  Mình thấy chỗ này không ổn. Tuổi vũ trụ mới được khoảng 14 tỷ năm ánh sáng, thì không có kính thiên văn nào có thể nhìn được cái khoảng cách 93 tỷ năm ánh sáng kia. Vì ánh sáng cần tới 93 tỷ năm mới tới được Trái Đất. Theo mình nghĩ thì 93 tỷ năm ánh sáng là ước lượng về độ lớn của Vũ trụ mà thôi

 5. #105
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  13,7 tỉ năm ở đây được coi như là thời gian lúc vũ trụ được hình thành sau vụ nổ bigbang đến bây giờ. Còn 93 tỉ năm ánh sáng ở đây là vùng vũ trụ nhìn thấy được sau 13,7 tỉ năm đó vũ trụ đã giãn nở ngày càng rộng lớn hơn khiến cho khoảng cách mà ánh sáng đi từ một điểm A bất kì đến điểm B bất kì phải đi 1 quãng đường dài hơn rất nhiều so với quãng đường ban đầu mà chúng phải đi và người ta có thể bằng phương pháp nào đó tính được quãng đường xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được cách Trái Đất khoảng 93 tỉ năm ánh sáng. Và 93 tỉ năm ánh sáng là giới hạn mà kính thiên văn lớn nhất của loại người có thể nhìn thấy được cho đến bây giờ, nhưng sau này thì không biết là nhìn thấy bao xa nữa, có khi lên tới 1000 tỷ năm ánh sáng không biết chừng. Và lúc đó tuổi của vụ trụ cũng chỉ khoảng ~14 tỷ năm thôi nhé.
  Mình thấy chỗ này không ổn. Tuổi vũ trụ mới được khoảng 14 tỷ năm ánh sáng, thì không có kính thiên văn nào có thể nhìn được cái khoảng cách 93 tỷ năm ánh sáng kia. Vì ánh sáng cần tới 93 tỷ năm mới tới được Trái Đất. Theo mình nghĩ thì 93 tỷ năm ánh sáng là ước lượng về độ lớn của Vũ trụ mà thôi

 6. #106
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  13,7 tỉ năm ở đây được coi như là thời gian lúc vũ trụ được hình thành sau vụ nổ bigbang đến bây giờ. Còn 93 tỉ năm ánh sáng ở đây là vùng vũ trụ nhìn thấy được sau 13,7 tỉ năm đó vũ trụ đã giãn nở ngày càng rộng lớn hơn khiến cho khoảng cách mà ánh sáng đi từ một điểm A bất kì đến điểm B bất kì phải đi 1 quãng đường dài hơn rất nhiều so với quãng đường ban đầu mà chúng phải đi và người ta có thể bằng phương pháp nào đó tính được quãng đường xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được cách Trái Đất khoảng 93 tỉ năm ánh sáng. Và 93 tỉ năm ánh sáng là giới hạn mà kính thiên văn lớn nhất của loại người có thể nhìn thấy được cho đến bây giờ, nhưng sau này thì không biết là nhìn thấy bao xa nữa, có khi lên tới 1000 tỷ năm ánh sáng không biết chừng. Và lúc đó tuổi của vụ trụ cũng chỉ khoảng ~14 tỷ năm thôi nhé.
  Mình thấy chỗ này không ổn. Tuổi vũ trụ mới được khoảng 14 tỷ năm ánh sáng, thì không có kính thiên văn nào có thể nhìn được cái khoảng cách 93 tỷ năm ánh sáng kia. Vì ánh sáng cần tới 93 tỷ năm mới tới được Trái Đất. Theo mình nghĩ thì 93 tỷ năm ánh sáng là ước lượng về độ lớn của Vũ trụ mà thôi

 7. #107
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  13,7 tỉ năm ở đây được coi như là thời gian lúc vũ trụ được hình thành sau vụ nổ bigbang đến bây giờ. Còn 93 tỉ năm ánh sáng ở đây là vùng vũ trụ nhìn thấy được sau 13,7 tỉ năm đó vũ trụ đã giãn nở ngày càng rộng lớn hơn khiến cho khoảng cách mà ánh sáng đi từ một điểm A bất kì đến điểm B bất kì phải đi 1 quãng đường dài hơn rất nhiều so với quãng đường ban đầu mà chúng phải đi và người ta có thể bằng phương pháp nào đó tính được quãng đường xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được cách Trái Đất khoảng 93 tỉ năm ánh sáng. Và 93 tỉ năm ánh sáng là giới hạn mà kính thiên văn lớn nhất của loại người có thể nhìn thấy được cho đến bây giờ, nhưng sau này thì không biết là nhìn thấy bao xa nữa, có khi lên tới 1000 tỷ năm ánh sáng không biết chừng. Và lúc đó tuổi của vụ trụ cũng chỉ khoảng ~14 tỷ năm thôi nhé.
  Mình thấy chỗ này không ổn. Tuổi vũ trụ mới được khoảng 14 tỷ năm ánh sáng, thì không có kính thiên văn nào có thể nhìn được cái khoảng cách 93 tỷ năm ánh sáng kia. Vì ánh sáng cần tới 93 tỷ năm mới tới được Trái Đất. Theo mình nghĩ thì 93 tỷ năm ánh sáng là ước lượng về độ lớn của Vũ trụ mà thôi

 8. #108
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  13,7 tỉ năm ở đây được coi như là thời gian lúc vũ trụ được hình thành sau vụ nổ bigbang đến bây giờ. Còn 93 tỉ năm ánh sáng ở đây là vùng vũ trụ nhìn thấy được sau 13,7 tỉ năm đó vũ trụ đã giãn nở ngày càng rộng lớn hơn khiến cho khoảng cách mà ánh sáng đi từ một điểm A bất kì đến điểm B bất kì phải đi 1 quãng đường dài hơn rất nhiều so với quãng đường ban đầu mà chúng phải đi và người ta có thể bằng phương pháp nào đó tính được quãng đường xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được cách Trái Đất khoảng 93 tỉ năm ánh sáng. Và 93 tỉ năm ánh sáng là giới hạn mà kính thiên văn lớn nhất của loại người có thể nhìn thấy được cho đến bây giờ, nhưng sau này thì không biết là nhìn thấy bao xa nữa, có khi lên tới 1000 tỷ năm ánh sáng không biết chừng. Và lúc đó tuổi của vụ trụ cũng chỉ khoảng ~14 tỷ năm thôi nhé.
  Mình thấy chỗ này không ổn. Tuổi vũ trụ mới được khoảng 14 tỷ năm ánh sáng, thì không có kính thiên văn nào có thể nhìn được cái khoảng cách 93 tỷ năm ánh sáng kia. Vì ánh sáng cần tới 93 tỷ năm mới tới được Trái Đất. Theo mình nghĩ thì 93 tỷ năm ánh sáng là ước lượng về độ lớn của Vũ trụ mà thôi

 9. #109
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  13,7 tỉ năm ở đây được coi như là thời gian lúc vũ trụ được hình thành sau vụ nổ bigbang đến bây giờ. Còn 93 tỉ năm ánh sáng ở đây là vùng vũ trụ nhìn thấy được sau 13,7 tỉ năm đó vũ trụ đã giãn nở ngày càng rộng lớn hơn khiến cho khoảng cách mà ánh sáng đi từ một điểm A bất kì đến điểm B bất kì phải đi 1 quãng đường dài hơn rất nhiều so với quãng đường ban đầu mà chúng phải đi và người ta có thể bằng phương pháp nào đó tính được quãng đường xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được cách Trái Đất khoảng 93 tỉ năm ánh sáng. Và 93 tỉ năm ánh sáng là giới hạn mà kính thiên văn lớn nhất của loại người có thể nhìn thấy được cho đến bây giờ, nhưng sau này thì không biết là nhìn thấy bao xa nữa, có khi lên tới 1000 tỷ năm ánh sáng không biết chừng. Và lúc đó tuổi của vụ trụ cũng chỉ khoảng ~14 tỷ năm thôi nhé.
  Mình thấy chỗ này không ổn. Tuổi vũ trụ mới được khoảng 14 tỷ năm ánh sáng, thì không có kính thiên văn nào có thể nhìn được cái khoảng cách 93 tỷ năm ánh sáng kia. Vì ánh sáng cần tới 93 tỷ năm mới tới được Trái Đất. Theo mình nghĩ thì 93 tỷ năm ánh sáng là ước lượng về độ lớn của Vũ trụ mà thôi


 

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-05-2013, 04:52 AM
 2. Phát hiện ra những khoáng chất trong trong lớp bụi quanh một ngôi sao!
  Bởi phamduyit trong diễn đàn Tin quốc tế, tin dịch
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-10-2012, 05:42 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •