Điều đầu tiên ta nhận thấy khi quan sát bầu trời đêm là độ sáng khác nhau của các sao.VÀo thế kỉ II trước Công nguyên nhà thiên văn học cổ Hy Lạp Hippac đã lập ra 1 danh mục sao nhìn thấy được bằng mắt thường.Trong danh mục này lần đầu tiên ông đã chia tất cả các ngôi sao thành 6 loại theo độ sáng: các sao sáng nhất gọi là sao cấp 1,các sao mờ nhất gọi là sao cấp 6.Cách chia này được các nhà thiên văn áp dụng trong hơn hai thiên niên kỉ qua.
Thực ra số sao trên trời nhìn thấy được không nhiều như ta tưởng: chỉ có 12 sao cấp 1,khoảng 50 sao cấp 2;150 sao cấp 3;450 sao cấp 4;1350 sao cấp 5 và khoảng 4000 sao cấp 6,tổng cộng chỉ khoảng 6000 sao nhìn được bằng mắt thường.
Sirius - ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm
Với sự xuất hiện của kính thiên văn và các dụng cụ đo chính xác độ sáng thì các nhà thiên văn đã xác định được rằng khi chuyển một cấp,lượng ánh sáng từ các sao thay đổi khoảng 2,5 lần,tức là ngoi sao cấp 1 sáng hơn ngôi sao cấp hai 2,5 lần và sáng hơn ngôi sao cấp ba 2,5 x 2,5 = 6,5 lần.Tuy nhiên tỉ lệ này không hoàn toàn chính xác bởi thời của Hippac chưa có quang kế.
Các nhà thiên văn vẫn muốn giữ thang độ Hippac vì họ đã quen với nó,thế là họ đã cải tiến cho nó chính xác và thuận tiện hơn.Năm 1856,Norman Pogson người Anh đã đo đọ sáng của rất nhiều ngôi sao và đưa ra thang cấp sao hiện đại.Ông đã đề xuất việc coi sự chênh lệch cấp độ sáng là 5 cấp sao nếu một ngôi sao sáng hơn một ngôi sao khác đúng 100 lần.Trong trường hợp này chênh lệch một cấp sao tương ứng với sự chênh lệch cấp độ sáng √(5&100) = 2,512 lần.
Mốc chuẩn trên thang cấp sao được các nhà thiên văn chọn là sao Vega (thuộc chòm Lyra).Cấp sáng của nó được lấy làm cấp 0 và được kí hiệu là 0^m.Các ngôi sao thuộc nhóm Bắc Đẩu Thuộc chòm Gấu Lớn có độ sáng khoảng 2^m tức là yếu hơn Vega 2,512 x 2,512 ≈ 6,3 lần.Trên bầu trời tối vùng ngoại ô bình thường mắt có thể phát hiện được các sao yếu tới cấp 6^m.Nhờ các kính thiên văn cỡ lớn có thể chụp được các sao yếu tới cấp 〖26〗^m.Như vậy kính thiên văn có thể nhạy hơn mắt thường tới 100 triệu lần.
7 ngôi sao sáng nhóm Bắc Đẩu
Mọi ngôi sao sáng yếu hơn Vega đều có cấp sao là số dương.Vậy đối với cấc sao sáng hơn thì sao? Trong trường hợp này ,theo đúng quy tắc toán học các cấp sao được biểu thị bằng số âm.Nếu cấp độ sáng của một ngôi sao là -1^m thì nó sáng hơn Vega 2,512 lần.Cấp độ sáng của Sirius là -〖1,46〗^m,của sao Mộc có khi đạt tới -〖2,5〗^m,còn với sao Kim thì độ sáng tối đa lên tới -〖4,7〗^m.
Mời các bạn tham khảo thêm danh mục các ngôi sao sáng nhất bầu trời:http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%...g_nh%E1%BA%A5t