BÀI THƠ VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA LỖ ĐEN HUNG DỮ
Lỗ đen xuất phát từ đâu?
Một ngôi sao chết là đầu nguyên nhân.
Ngôi sao tính khí hung thần.
Ai ơi bén mạng dám gần hắn ta?
Trong lõi nhiệt hạch diễn ra.
Vỏ ngoài trọng lực được đà ép vô.
Vì sao đã quá khổng lồ.
Nhiên liệu kiệt sức nhường cho ngày tàn.
Khối lượng đè nặng không gian.
Ngôi sao co lại tìm đàng yên thân.
Một vài tia sáng lại gần.
Ngôi sao tức giận kéo dần vào trong.
Thế là ngay cả phô tông.
Cũng còn sợ hãi thần thông tên này.
Từ đó khoa học giãy bày.
Tên này chính thức gọi là "lỗ đen". :3
------------------------------------------------------------------
Trương Xuân Hoàng: Ngày 13/6/2017