Tớ kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé!
Ngày xửa ngày xưa, khi thượng đế khai sinh ra vũ trụ này, ngài đã tạo ra các hạt vật chất cơ bản nhất, đồng thời tạo ra 4 loại tương tác cơ bản để chi phối sự vận động của vật chất trong vũ trụ. Gồm có 4 loại tương tác đó là Lực Hấp Dẫn, Lực Điện Từ, Lực Tương Tác Mạnh và Lực Tác Yếu.
Anh em nhà Lực Hấp Dẫn không may lại rất yếu ớt, kém cỏi. Tương tác hấp dẫn vô cùng yếu, thậm chí không thể giúp hai hạt nguyên tử xích lại gần nhau, song 3 lực còn lại đều rất mạnh mẽ nên có thể khiến các hạt vật chất phải nghe lời.
Thuở sơ khai, 3 lực tương tác gồm Mạnh, Yếu và Điện Từ đã tạo ra nguyên tố cơ bản như Hydro, Heli,.. những nguyên tố nhẹ nhất trong vũ trụ. Còn anh em nhà Hấp Dẫn thì chả làm được trò trống gì. Thượng đế thấy vậy bèn nghĩ ra cách, ngài đã ban cho anh em nhà Lực Hấp Dẫn một tinh thần đoàn kết rất chặt chẽ, nhờ vậy anh em nhà Hấp Dẫn đã liên kết với nhau khiến các hạt vật chất nhỏ tạo thành các đám mây, tạo nên các hạt bụi bé, rồi đám bụi khí bé, rồi lại gộp chúng lại tạo thành những viên đá, thiên thạch, tổng hợp các nguyên tố hydro tạo thành các ngôi sao, tổng hợp các viên đá xấu xí thành những hành tinh, rồi các thiên thể lại lớn dần, lớn dần và sinh ra trọng lực, rồi trọng lực lại nắn chỉnh các thiên thể lớn thành những khối có dạng cầu hoàn hảo. Vậy là thế giới vật chất ở thang vĩ mô hình thành hoàn toàn vận động dưới sự chi phối của anh em nhà Lực Hấp Dẫn, Lực Hấp Dẫn tuy yếu nhất trong 3 lực còn lại nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, nó đã thắng được 3 tương tác kia trong một số trường hợp.
Trong cuộc chiến ở tâm các ngôi sao khổng lồ, trọng lực đã dồn nén vật chất về lõi ngôi sao, lực điện từ đã phải thua thế nên mới xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Và cuối cùng ngôi sao đủ khối lượng vẫn bị lực hấp dẫn đè nén thành một lỗ đen. Một lỗ đen với sức hút cực kì lớn, thậm chí có thể xé tan cấu trúc vật thể bền vững được tạo nên nhờ 3 tương tác còn lại.
3 lực Mạnh, Yếu và Điện Từ thì không có tinh thật đoàn kết nên mãi cũng chỉ được ngự trị ở thế giới vi mô lượng tử.
Xuân Hoàng 31/5/2017.