Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 1 của 11 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 109
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Đúng là Mặt Trời đang cạn dần nguồn hidro.Khi hết hidro Mặt Trời sẽ sử dụng heli làm nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch và tạo ra những nguyên tố nặng hơn heli.Khi đó Mặt Trời sẽ giãn nở ra và dần trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và Trái Đất sẽ bị nuốt chửng bởi Mặt Trời vì kích thước của Mặt Trời lúc đó đến tận quỹ đạo của Trái Đất hiện nay.Cuối cùng Mặt Trời sẽ co lại và trở thành một sao lùn trắng.Nhưng bạn yên tâm là phải hơn 4,5 tỉ năm nữa thì Mặt Trời mới đến giai đoạn sao khổng lồ đỏ,và sự sống của Trái Đất sẽ kết thúc trước khi nó bị nuốt bởi Mặt Trời.Chính sự tăng bức xạ của Mặt Trời trong giai đoạn tiến đến sao khổng lồ đỏ sẽ thiêu rụi sự sống trên Trái Đất.Vì thế nếu con cháu của chúng ta không thể tìm ra một hành tinh nào khác để định cư thì con người sẽ biến mất trong vũ trụ.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Đúng là Mặt Trời đang cạn dần nguồn hidro.Khi hết hidro Mặt Trời sẽ sử dụng heli làm nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch và tạo ra những nguyên tố nặng hơn heli.Khi đó Mặt Trời sẽ giãn nở ra và dần trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và Trái Đất sẽ bị nuốt chửng bởi Mặt Trời vì kích thước của Mặt Trời lúc đó đến tận quỹ đạo của Trái Đất hiện nay.Cuối cùng Mặt Trời sẽ co lại và trở thành một sao lùn trắng.Nhưng bạn yên tâm là phải hơn 4,5 tỉ năm nữa thì Mặt Trời mới đến giai đoạn sao khổng lồ đỏ,và sự sống của Trái Đất sẽ kết thúc trước khi nó bị nuốt bởi Mặt Trời.Chính sự tăng bức xạ của Mặt Trời trong giai đoạn tiến đến sao khổng lồ đỏ sẽ thiêu rụi sự sống trên Trái Đất.Vì thế nếu con cháu của chúng ta không thể tìm ra một hành tinh nào khác để định cư thì con người sẽ biến mất trong vũ trụ.

 3. #3
  Guest
  Đúng là Mặt Trời đang cạn dần nguồn hidro.Khi hết hidro Mặt Trời sẽ sử dụng heli làm nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch và tạo ra những nguyên tố nặng hơn heli.Khi đó Mặt Trời sẽ giãn nở ra và dần trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và Trái Đất sẽ bị nuốt chửng bởi Mặt Trời vì kích thước của Mặt Trời lúc đó đến tận quỹ đạo của Trái Đất hiện nay.Cuối cùng Mặt Trời sẽ co lại và trở thành một sao lùn trắng.Nhưng bạn yên tâm là phải hơn 4,5 tỉ năm nữa thì Mặt Trời mới đến giai đoạn sao khổng lồ đỏ,và sự sống của Trái Đất sẽ kết thúc trước khi nó bị nuốt bởi Mặt Trời.Chính sự tăng bức xạ của Mặt Trời trong giai đoạn tiến đến sao khổng lồ đỏ sẽ thiêu rụi sự sống trên Trái Đất.Vì thế nếu con cháu của chúng ta không thể tìm ra một hành tinh nào khác để định cư thì con người sẽ biến mất trong vũ trụ.

 4. #4
  Đúng là Mặt Trời đang cạn dần nguồn hidro.Khi hết hidro Mặt Trời sẽ sử dụng heli làm nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch và tạo ra những nguyên tố nặng hơn heli.Khi đó Mặt Trời sẽ giãn nở ra và dần trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và Trái Đất sẽ bị nuốt chửng bởi Mặt Trời vì kích thước của Mặt Trời lúc đó đến tận quỹ đạo của Trái Đất hiện nay.Cuối cùng Mặt Trời sẽ co lại và trở thành một sao lùn trắng.Nhưng bạn yên tâm là phải hơn 4,5 tỉ năm nữa thì Mặt Trời mới đến giai đoạn sao khổng lồ đỏ,và sự sống của Trái Đất sẽ kết thúc trước khi nó bị nuốt bởi Mặt Trời.Chính sự tăng bức xạ của Mặt Trời trong giai đoạn tiến đến sao khổng lồ đỏ sẽ thiêu rụi sự sống trên Trái Đất.Vì thế nếu con cháu của chúng ta không thể tìm ra một hành tinh nào khác để định cư thì con người sẽ biến mất trong vũ trụ.

 5. #5
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Đúng là Mặt Trời đang cạn dần nguồn hidro.Khi hết hidro Mặt Trời sẽ sử dụng heli làm nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch và tạo ra những nguyên tố nặng hơn heli.Khi đó Mặt Trời sẽ giãn nở ra và dần trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và Trái Đất sẽ bị nuốt chửng bởi Mặt Trời vì kích thước của Mặt Trời lúc đó đến tận quỹ đạo của Trái Đất hiện nay.Cuối cùng Mặt Trời sẽ co lại và trở thành một sao lùn trắng.Nhưng bạn yên tâm là phải hơn 4,5 tỉ năm nữa thì Mặt Trời mới đến giai đoạn sao khổng lồ đỏ,và sự sống của Trái Đất sẽ kết thúc trước khi nó bị nuốt bởi Mặt Trời.Chính sự tăng bức xạ của Mặt Trời trong giai đoạn tiến đến sao khổng lồ đỏ sẽ thiêu rụi sự sống trên Trái Đất.Vì thế nếu con cháu của chúng ta không thể tìm ra một hành tinh nào khác để định cư thì con người sẽ biến mất trong vũ trụ.

 6. #6
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Đúng là Mặt Trời đang cạn dần nguồn hidro.Khi hết hidro Mặt Trời sẽ sử dụng heli làm nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch và tạo ra những nguyên tố nặng hơn heli.Khi đó Mặt Trời sẽ giãn nở ra và dần trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và Trái Đất sẽ bị nuốt chửng bởi Mặt Trời vì kích thước của Mặt Trời lúc đó đến tận quỹ đạo của Trái Đất hiện nay.Cuối cùng Mặt Trời sẽ co lại và trở thành một sao lùn trắng.Nhưng bạn yên tâm là phải hơn 4,5 tỉ năm nữa thì Mặt Trời mới đến giai đoạn sao khổng lồ đỏ,và sự sống của Trái Đất sẽ kết thúc trước khi nó bị nuốt bởi Mặt Trời.Chính sự tăng bức xạ của Mặt Trời trong giai đoạn tiến đến sao khổng lồ đỏ sẽ thiêu rụi sự sống trên Trái Đất.Vì thế nếu con cháu của chúng ta không thể tìm ra một hành tinh nào khác để định cư thì con người sẽ biến mất trong vũ trụ.

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Đúng là Mặt Trời đang cạn dần nguồn hidro.Khi hết hidro Mặt Trời sẽ sử dụng heli làm nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch và tạo ra những nguyên tố nặng hơn heli.Khi đó Mặt Trời sẽ giãn nở ra và dần trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và Trái Đất sẽ bị nuốt chửng bởi Mặt Trời vì kích thước của Mặt Trời lúc đó đến tận quỹ đạo của Trái Đất hiện nay.Cuối cùng Mặt Trời sẽ co lại và trở thành một sao lùn trắng.Nhưng bạn yên tâm là phải hơn 4,5 tỉ năm nữa thì Mặt Trời mới đến giai đoạn sao khổng lồ đỏ,và sự sống của Trái Đất sẽ kết thúc trước khi nó bị nuốt bởi Mặt Trời.Chính sự tăng bức xạ của Mặt Trời trong giai đoạn tiến đến sao khổng lồ đỏ sẽ thiêu rụi sự sống trên Trái Đất.Vì thế nếu con cháu của chúng ta không thể tìm ra một hành tinh nào khác để định cư thì con người sẽ biến mất trong vũ trụ.

 8. #8
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Đúng là Mặt Trời đang cạn dần nguồn hidro.Khi hết hidro Mặt Trời sẽ sử dụng heli làm nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch và tạo ra những nguyên tố nặng hơn heli.Khi đó Mặt Trời sẽ giãn nở ra và dần trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và Trái Đất sẽ bị nuốt chửng bởi Mặt Trời vì kích thước của Mặt Trời lúc đó đến tận quỹ đạo của Trái Đất hiện nay.Cuối cùng Mặt Trời sẽ co lại và trở thành một sao lùn trắng.Nhưng bạn yên tâm là phải hơn 4,5 tỉ năm nữa thì Mặt Trời mới đến giai đoạn sao khổng lồ đỏ,và sự sống của Trái Đất sẽ kết thúc trước khi nó bị nuốt bởi Mặt Trời.Chính sự tăng bức xạ của Mặt Trời trong giai đoạn tiến đến sao khổng lồ đỏ sẽ thiêu rụi sự sống trên Trái Đất.Vì thế nếu con cháu của chúng ta không thể tìm ra một hành tinh nào khác để định cư thì con người sẽ biến mất trong vũ trụ.

 9. #9
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Đúng là Mặt Trời đang cạn dần nguồn hidro.Khi hết hidro Mặt Trời sẽ sử dụng heli làm nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch và tạo ra những nguyên tố nặng hơn heli.Khi đó Mặt Trời sẽ giãn nở ra và dần trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và Trái Đất sẽ bị nuốt chửng bởi Mặt Trời vì kích thước của Mặt Trời lúc đó đến tận quỹ đạo của Trái Đất hiện nay.Cuối cùng Mặt Trời sẽ co lại và trở thành một sao lùn trắng.Nhưng bạn yên tâm là phải hơn 4,5 tỉ năm nữa thì Mặt Trời mới đến giai đoạn sao khổng lồ đỏ,và sự sống của Trái Đất sẽ kết thúc trước khi nó bị nuốt bởi Mặt Trời.Chính sự tăng bức xạ của Mặt Trời trong giai đoạn tiến đến sao khổng lồ đỏ sẽ thiêu rụi sự sống trên Trái Đất.Vì thế nếu con cháu của chúng ta không thể tìm ra một hành tinh nào khác để định cư thì con người sẽ biến mất trong vũ trụ.

 10. #10
  Đúng là Mặt Trời đang cạn dần nguồn hidro.Khi hết hidro Mặt Trời sẽ sử dụng heli làm nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch và tạo ra những nguyên tố nặng hơn heli.Khi đó Mặt Trời sẽ giãn nở ra và dần trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và Trái Đất sẽ bị nuốt chửng bởi Mặt Trời vì kích thước của Mặt Trời lúc đó đến tận quỹ đạo của Trái Đất hiện nay.Cuối cùng Mặt Trời sẽ co lại và trở thành một sao lùn trắng.Nhưng bạn yên tâm là phải hơn 4,5 tỉ năm nữa thì Mặt Trời mới đến giai đoạn sao khổng lồ đỏ,và sự sống của Trái Đất sẽ kết thúc trước khi nó bị nuốt bởi Mặt Trời.Chính sự tăng bức xạ của Mặt Trời trong giai đoạn tiến đến sao khổng lồ đỏ sẽ thiêu rụi sự sống trên Trái Đất.Vì thế nếu con cháu của chúng ta không thể tìm ra một hành tinh nào khác để định cư thì con người sẽ biến mất trong vũ trụ.


 

Các Chủ đề tương tự

 1. Viêm Họng Hạt Tái Phát Có Dẫn Đến Ung Thư Vòm Họng?
  Bởi viet_lequang trong diễn đàn Tin tức thiên văn học
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-05-2018, 09:41 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •