Chúng ta đang bước vào những ngày mùa xuân với khí trời mát mẻ, những chòm sao mùa đông đang dần khuất dưới chân trời tây để nhường chỗ cho những chòm sao mùa xuân đang mọc lên cao từ hướng đông. Trong tháng này chúng ta có gì nhỉ ? Tháng tư với những chòm sao mùa xuân nổi bật, như là chú gấu lớn - Ursa Major, và nhóm sao Big Dipper có hình dạng gào múc nước nữa, rồi chú sư tử Leo với rất nhiều những thiên hà sáng chói bên trong. Ngoài ra đến cuối tháng chúng ta cũng sẽ có cơ hội được quan sát mưa sao băng Lyrids và nguyệt thực một phần nữa.


<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/lfLx2hifQKc">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lfLx2hifQKc">
<param name="wmode" value="transparent">
</object>


Phụ đề bởi Atn Astr - Ftvh
Video gốc bởi Hubble Site Channel