Thực tế đã chứng minh, công nghiệp hóa tăng trưởng thì lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) ngày càng tăng thêm. Loại chất thải này tập trung nhiều tại các vùng sản xuất công nghiệp trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. => Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm => bảng giá xử lý chất thải nguy hại


Theo ThS. Dương Xuân Điệp, Trưởng phòng Khoa học Môi trường, Viện kỹ thuật Quản lý Môi trường, thì thành phần CTRCN thường có: rác thải hữu cơ (30-40%), tro xỉ (10-15%), kim loại (5-10%), bao bì (2-4%) và các thành phần vô cơ khác như: thủy tinh, cao su, giẻ lau (20-30%). Hình như, thành phần chất thải nguy nan như: dầu thải, sơn keo, dung môi… cũng thường chiếm không quá 20%, tùy thuộc loại hình chế tạo công nghiệp. Đáng quan tâm là lượng chất thải này hiện không được thu gom, xử lý triệt để mà bị chất đống hoặc thải vào các kênh rạch, sông, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và không khí làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe loài người, đặc trưng là với người công trạng làm việc tại các khu chế tạo công nghiệp cũng như dân dụng vùng lân cận.

Tổng khối lượng CTRCN phát sinh ngày càng nhiều, Ngoài ra lực lượng làm công tác thu gom, xử lý lại khá “mỏng”. hiện tại, ở hầu hết các địa phương, Cty Môi trường thành phố là DN Nhà nước, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR đô thị và CTRCN. Tuy nhiên, không tính những thị trấn lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, còn lại đa số các địa phương đều gặp khó khăn trong công tác này do thiếu nhân lực và trang vật dụng.=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Dường như đó, chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và CTR nói riêng còn chồng chéo, mỗi địa phương một khác. Theo Luật BVMT ban hành năm 2005 thì công tác BVMT có sự tham gia quản lý của nhiều bộ, ngành, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng. Điều này dẫn tới phân tán, chồng chéo, làm giảm hiệu quả quản lý. đặc thù, ở cấp địa phương, theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007, tính năng quản lý nhà nước về BVMT nói chung (bao gồm quản lý chất thải) được giao cho Sở khoáng sản và Môi trường, song theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ban hành ngày 4/2/2008 thì chức năng quản lý nhà nước về CTR lại được chuyển sang Sở Xây dựng. Vì vậy, ở mỗi địa phương, công dụng quản lý CTR được giao cho những đơn vị không giống nhau.

Nguồn vốn đầu tư cho tác động BVMT khá rộng rãi (được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hàng tháng, nguồn thu từ phí BVMT và phí vệ sinh môi trường), song mức chi cho tác động này lại thấp.

dù rằng hàng tuần, các cơ quản quản lý về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương đều công ty thanh, kiểm tra tình hình vâng lệnh lao lý điều khoản BVMT nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, nhưng không nhiều vi phạm lớn liên quan đến tác động này bị phát hiện.

Để nâng cao các biện pháp quản lý giám sát nghiêm ngặt CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng quy định cụ thể công dụng, nhiệm vụ của các tổ chức tham gia công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng vai trò của các doanh nghiệp tham gia quản lý CTR.

Quan tâm đầu tư về nguồn lực tài chính, trang vật dụng và nhân lực cho các DN đảm trách nhiệm vụ thu gom và xử lý CTR. Việc quy hoạch và lựa chọn các kỹ thuật xử lý CTR phải ưa thích với điều kiện địa phương. Theo đó, cần tiến tới quy hoạch khu quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước, đồng thời ứng dụng các kỹ thuật xử lý hiện đại, bình an, ưa thích.

Ngoài việc tăng ý thức trong việc vâng lệnh các điều khoản về BVMT, các DN phân phối công nghiệp cần đầu tư đổi mới kỹ thuật; tránh dùng các hóa chất độc hại trong từng công đoạn lắp ráp sản xuất.

Thêm vào đó, các DN cũng cần tăng cường hạn chế, tái sử dụng, tái chế chất thải bằng cách giảm thiểu tối đa nguyên liệu đầu vào; tăng lên áp dụng cung ứng sạch hơn; tăng cường quản lý nội vi, kiểm soát quá trình, cải tiến trang vật dụng để tránh thất thoát nguyên vật liệu.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm