Sự khác biệt giữa hố đen và hố trắng:

Ảnh: NASA
Chúng ta nghĩ về hố đen và hố trắng như là những cánh cổng thông qua vũ trụ. Nó sẽ thuận tiện nếu chúng ta có thể xâm nhập vào một hố và đi ra tại một số điểm xa xôi trong không gian (và thậm chí có thời gian).
Chắc chắn, để tìm ra các cơ chế chính xác sẽ rất khó khăn, nhưng một khi đã có mô hình, thì việc du lịch giữa các vì sao, và giữa các thiên hà sẽ rất nhanh chóng. Tuy nhiên, quan điểm này của hố trắng là không chính xác.
Einstein cho chúng ta thấy lý thuyết này là sai lầm thông qua lời giải thích của ông về độ cong của không-thời gian. Nhưng khi Einstein viết Dòng phương trình mô tả độ cong của không-thời gian ông bắt đầu băn khoăn. Phương trình là phi tuyến, và trong khi nó vẫn còn đơn giản để xem xét, phi tuyến có nghĩa là không biết làm thế nào để giải quyết các phương trình (một hệ thống phi tuyến là một trong những nơi mà các phương trình được giải quyết không thể được viết như một sự kết hợp tuyến tính của các biến không rõ hoặc chức năng xuất hiện trong nó).
Và sau đó Schwarzchild gửi cho ông một lá thư với các giải pháp. Giải pháp của Schwarzchild đề cập đến các trường hợp như sau: khi bạn nghĩ rằng tất cả năng lượng của mặt trời được ép vào một điểm vô cùng (không có động lực ở tất cả), và nơi mà chúng ta quan tâm trong không-thời gian ở khắp mọi nơi. Ý tưởng này thực sự là giống như chúng ta dùng trái đất và nghĩ nó chỉ là một điểm ở trung tâm - đó là một thủ thuật toán học thuận tiện cho việc tính toán nhanh chóng và đơn giản- khi nói về cách vũ trụ bên ngoài lỗ đen hoạt động.
Trong bản chất, một hố đen là cái gì đó mà kéo (hút), và trong điều kiện chặt chẽ hơn, nó kéo từ một nơi bạn không muốn đến gần. Trong trường hợp này, "gần" đề cập đến sự kiện Horizon. Trong ngắn hạn, sự kiện Horizon của một hố đen là một cái tên cung cấp cho các khu vực của không thời gian xa hơn nữa là bất cứ điều gì mà lọt vào nó không bao giờ có thể trở lại ra ngoài. Thậm chí không thắp sáng cho mình. Điều này tương phản bởi một hố trắng, có nghĩa là nó đẩy bạn đi bằng cách phun nguyên liệu vào bạn. Đây là ngược lại: Một hố trắng phun ra tất cả mọi thứ .Vì vậy, trong khi một hố đen có chân trời sự kiện, một khi bạn đủ gần, bạn không bao giờ có thể thoát ra, một hố trắng có một chân trời sự kiện mà bạn không bao giờ có thể đến gần (và thậm chí không đến được điểm mà bạn sẽ nhận được khi bạn cố gắng!).
Nguồn: http://www.fromquarkstoquasars.com/w...-a-white-hole/