Đài quan sát mặt trời Coronagraph Heliospheric Observatory (SOHO) và NASA's twin STEREO cho thấy một số vụ nổ từ phía nam của mặt trời đang hướng tới Trái Đất.

Những vụ nổ này tạo ra những đám mây lửa và chúng đang lan tới Trái Đất, vào ngày 14/11 (new york) các nước ở vĩ độ cao sẽ quan sát được cực quang vào những ngày này!Hướng phun trào của vụ nổ: vết đen mặt trời 1123 đã nổ ra trong những giờ đầu của ngày 12 tháng 11,
chúng sản xuất ra một lượng nhiên liệu C4, với cấp năng lượng mặt trời, chúng như ném một sợi năng lượng vào Trái Đất
NASA