Hàng thế kỷ qua, sao Bắc cực đã từng dẫn đường cho các thủy thủ, các nhà quan sát thiên văn và các nhà du hành vũ trụ đi qua các hành tinh. Ngôi sao nổi tiếng phương Bắc hay sao Bắc cực này là ngôi sao gần như cố định trên bầu trời chúng ta trong khi mà toàn bộ cả bầu trời phương Bắc di chuyển quanh nó.
Trái đất tự quay làm cho các vì sao trên bầu trời chúng ta xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Tuy nhiên, trục Trái đất lại luôn luôn chỉ theo một hướng, đó là hướng chỉ trực tiếp về sao Bắc cực làm cho chúng ta cảm thấy dường như có vẻ ngôi sao sáng từ phương Bắc này không bao giờ dịch chuyển.
Theo các nhà thiên văn học, nhiều năm nữa, chuyển động tuế sai của Trái đất quanh trục sẽ thay đổi làm cho vị trí cực Bắc và cực Nam của Trái đất cũng sẽ bị thay đổi. Chỉ sau một thời gian ngắn nữa (khoảng 500 năm hay nhiều hơn), sao Bắc cực không còn là sao phương Bắc của chúng ta nữa.


Một số đặc điểm thực tế đáng quan tâm về sao Bắc cực là:
Khoảng cách từ Trái đất đến sao Bắc cực là 434 năm ánh sáng (4,10586933 × 10^18 m) và có độ trưng lớn hơn gần khoảng 4000 lần độ trưng của Mặt trời.
Sao Bắc cực xếp thứ 48 trong bảng danh sách các vì sao sáng nhất và có độ sáng biểu kiến là 2,02. Độ sáng biểu kiến của một ngôi sao là chỉ số đánh giá độ sáng của một ngôi sao xuất hiện ở nơi cách Trái đất một khoảng cách lớn như thế nào. Ngôi sao càng sáng, chỉ số càng nhỏ. Ngôi sao có độ sáng biểu kiến lớn nhất (chẳng hạn như sao Kim hay Mặt trăng) thì có trị số độ sáng biểu kiến âm.
Sao Bắc cực là một ngôi sao nhấp nháy hay ngôi sao biến Cepheid. Điều này có nghĩa là cứ vài ngày một lần, sự thay đổi độ tương phản, sự nở rộng của chòm sao Bắc cực làm thay đổi độ sáng của chòm đó.
Khi chúng ta nhìn, sao Bắc cực là một điểm sáng. Thực tế ngôi sao này là hệ chòm ba sao, hay ba ngôi sao này quay quanh khối tâm hệ. Ngôi sao chính có tên là sao Bắc cực A, là một ngôi sao cực kỳ lớn, có khối lượng gấp khoảng 6 lần khối lượng mặt trời. Ngôi sao gần với ngôi sao Bắc cực là ngôi sao thứ 2 của hệ có tên là sao Bắc cự Ab, quay quanh sao Bắc cực với bán kính quỹ đạo cỡ khoảng 3.218.688 km. Ngôi sao xa nhất là ngôi sao thứ 3 có tên là sao Bắc cực B.
Theo "những điều bí ẩn ít được biết đến trong cuộc sống quanh ta" trên Twitter @llmysteries cho biết.

Tham khảo link: http://www.lifeslittlemysteries.com/...orth-star.html