ALMA - Một chiếc kính viễn vọng được đặt tại Chile đã khám phá ra Thiên Hà Aztec-3 trong giai đoạn bùng nổ của nó, đây là một thiên hà trẻ với mức năng lượng cực lớn vì khả năng tạo sao của nó hơn Thiên Hà Milky Way của chúng ta 1000 lần. Hình ảnh trên được mô tả cho một vụ bùng nổ mạnh mẽ của Thiên Hà Aztec -3 đang trong giai đoạn nào đó mà các nhà khoa học cho rằng đây là dấu hiệu từ việc sát nhập giữa Thiên Hà Aztec-3 và một thiên hà trẻ khác để tạo ra một thiên hà lớn hơn và đây cũng là bước đầu tiên tiến đến hình thành một cụm thiên hà (Galaxy cluster), người ta gọi đây là giai đoạn Protocluster. Như các bạn biết ~4,5 tỉ năm nữa Thiên Hà Milky Way ( Ngân Hà ) của chúng ta cùng với Thiên Hà Andromeda (Tiên Nữ) sẽ va chạm và dự báo sẽ hình thành một Thiên Hà mới...Tham khảo: http://www.astronomy.com/news/2014/1...t-protocluster