Cây Thịnh Vượng là trò slot game được chơi với kết cấu 6 guồng quay, 4 hàng. Với 4,096 cách chơi cùng Tính năng Tiền Thưởng đặc biệt hứa hẹn sẽ giúp Người Chơi mang về được các khoản tiền thưởng siêu khủng.
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN WELLBET MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
I/ Số Nhân Thưởng trong slot game Cây Thịnh Vượng:
- Trong suốt bất kỳ Vòng quay nào, tất cả các chiến thắng sẽ được nhân lên bởi Số Nhân hiển thị trên các guồng quay, bắt đầu với x1 trong Vòng chơi đầu tiên.

- Bất kỳ chiến thắng nào trong Vòng chơi đầu tiên sẽ tăng Số Nhân Vòng chơi thứ 2 thành x2.

- Bất kỳ chiến thắng nào trong Vòng chơi thứ 2 sẽ tăng Số Nhân Vòng chơi thứ 3 thành x3.

- Bất kỳ chiến thắng nào trong Vòng chơi thứ 3 sẽ tăng Số Nhân Vòng chơi thứ 4 (và sau đó) thành x5.

II/ Các Tính năng sẵn có trong slot game Cây Thịnh Vượng:

1/ Tính năng Tiền Thưởng:
- 3 hoặc nhiều hơn các biểu tượng Bonus xuất hiện ở bất kỳ đâu sẽ thắng Tính năng Tiền Thưởng.

- Trong suốt Tính năng Tiền Thưởng, chỉ các biểu tượng Số Nhân Phần Thưởng, các biểu tượng Angpau và các biểu tượng Golden Angpau sẽ xuất hiện trên các guồng quay.

- Vào lúc bắt đầu Tính năng Tiền Thưởng, tất cả biểu tượng Bonus trên các guồng quay được chuyển đổi thành các biểu tượng Số Nhân Phần Thưởng và sẽ tiết lộ một phép nhân cược từ 1x tới 5x.

- Vào lúc bắt đầu Tính năng Tiền Thưởng, 3 Vòng quay Tiền Thưởng được trao tặng và mỗi biểu tượng Số Nhân Phần Thưởng mới, biểu tượng Angpau hay biểu tượng Golden Angpau sẽ đặt lại Vòng quay Tiền Thưởng về 3.

- Biểu tượng Số Nhân Phần Thưởng được hiển thị như một phép nhân cược trong khoảng từ 1x tới 5x.

- Mỗi biểu tượng Angpau sẽ thêm 1x cho tất cả các biểu tượng xuất hiện khác trên các guồng quay và chính nó cho Vòng quay Tiền Thưởng đó.

- Mỗi biểu tượng Golden Angpau sẽ thêm 1x cho tất cả các biểu tượng xuất hiện khác trên các guồng quay và chính nó cho Vòng quay Tiền Thưởng đó và các Vòng quay Tiền Thưởng tiếp theo.

- Nếu có 3 biểu tượng Angpau trên các guồng quay, 3 biểu tượng Angpau sẽ kết hợp để trở thành 1 biểu tượng Golden Angpau với giá trị thưởng của 3 biểu tượng Angpau được kết hợp.

- Tính năng Tiền Thưởng kết thúc khi Vòng quay Tiền Thưởng trở về 0.

2/ Tính năng Mua:
- Nhấp vào nút “Feature Buy” để MỞ menu Mua Tính năng.

- Nhấp vào nút “Start” để MUA Tính năng Tiền Thưởng ở giá hiển thị trong menu Mua Tính năng.

Tham gia vào cuộc hành trình đi tìm Cây Thịnh Vượng trong slot game Cây Thịnh Vượng để có cơ hội mở ra kho báu bí mật và nhận được tiền thưởng siêu khủng.