Sử dụng các mẫu câu hỏi
Khi muốn người khác giúp đỡ điều gì đó, bạn có thể chuyển câu nói của mình thành một câu hỏi thay vì mệnh lệnh thức. Việc này vừa giúp bạn diễn đạt lịch sự, vừa cho người nghe cơ hội từ chối. Bên cạnh đó, tiếp nhận một câu hỏi sẽ dễ chịu hơn là một lời yêu cầu, đề nghị nên khả năng bạn được giúp đỡ sẽ cao hơn. Du học miễn phí học phí 2021 ở Bắc Âu, tại sao không? 10 Trường đại học Mỹ thu hút nhiều sinh viên quốc tế du học 2021 Chẳng hạn, thay vì nói “Finish the presentation” (Hoàn thành bài thuyết trình đi), bạn nên sửa thành “Can you finish the presentation?” (Bạn có thể hoàn thành bài thuyết trình không?); “I need help with this assignment” (Tôi cần giúp đỡ để làm bài tập này) nên đổi thành “Will you help me with this assignment?” (Bạn sẽ giúp tôi làm bài tập này chứ?).
Xem thêm: du học na uy miễn phí học phí
Dùng ngôn từ không thật sự rõ ràng
Nghe có vẻ vô lý, nhưng bạn sẽ bị coi là bất lịch sự nếu nói quá trực tiếp. Thay vào đó, bạn có thể nói linh hoạt hơn, khiến ngôn ngữ trở nên mềm mại. Ví dụ, “Meet me at twelve o’clock” (Gặp tôi vào 12 giờ trưa). Câu này nghe như mệnh lệnh của cấp trên giao cho cấp dưới. Bạn có thể nói “Meet me around lunch time” (Gặp tôi vào khoảng bữa trưa), người nghe sẽ dễ chịu, cảm giác không bị ra lệnh. Tương tự với câu “It’s cold, turn up the temperature” (Trời lạnh, hãy tăng nhiệt độ), bạn có thể nói thành “I’m kind of cold. Would you mind if I turn up the temperature just a little?” (Tôi hơi lạnh, bạn có phiền nếu tôi tăng nhiệt độ lên một chút?).
Cần giải thích thêm
Nếu muốn ai đó làm nhanh việc gì, bạn nên cho họ hiểu lý do hoặc giải thích thêm để họ biết tình thế cấp bách. Chẳng hạn, nếu nói “Finish this presentation by tomorrow” (Hoàn thành bài thuyết trình vào ngày mai), người nghe sẽ không đủ thông tin và hiểu lý do. Vì vậy, bạn có thể đổi thành “The buyer is coming tomorrow, so I’d like you to finish the presentation by then” (Người mua sẽ đến vào ngày mai, vì thế tôi muốn bạn hoàn thành bài thuyết trình trước lúc đó).
Xem thêm: du học bắc âu miễn phí 2021
Dùng động từ đề nghị
Các động từ chỉ phương thức gồm “would”, “could”, “will”, “can”, “should”, “must”, “might” và “shall” thường được dùng trong các bài phát biểu trang trọng, diễn đạt lời đề nghị một cách lịch sự. Dù cùng mang nghĩa rủ đi ăn tối, câu “Shall we get dinner?” sẽ lịch sự hơn câu “Let’s get dinner”.
Dùng câu bị động
Đây là một trong những cách để bạn ưu tiên vai trò của người nghe, đặt mình ở thế bị động. Điều này rất hữu dụng trong ngữ cảnh giao tiếp lịch sự bởi khi một việc gì đó xảy ra, bạn dùng câu bị động để không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Du học Na Uy thưởng thức đặc sản Cá thối tại Oslo Chi phí du học Na Uy 2021 là bao nhiêu? Ví dụ: “Jonathan gave me the wrong information” (Jonathan cung cấp thông tin sai cho tôi), bạn nên sửa thành “I was given the wrong information” (Tôi được cung cấp thông tin sai). Một trường hợp khác, “Sally broke the printer, so we can’t make copies” (Sally làm hỏng máy in nên chúng tôi không thể tạo các bản sao) nên đổi thành “The printer was broken, so we can’t make copies” (Máy in bị hỏng, chúng tôi không thể tạo các bản sao). Dùng từ ngữ lịch sự Sau tất cả quy tắc ngữ pháp, để câu nói lịch sự, bạn cần dùng các từ ngữ lịch sự. Dưới đây là một số cụm từ bạn có thể nói trong ngữ cảnh tiếng Anh trang trọng. Ví dụ “I already told you this” (Tôi đã nói với bạn rồi) chuyển thành “As I mentioned previously” (Tôi đã đề cập vấn đề này trước đó); “This is wrong” (Sai rồi) nên trở thành “This could use some improvement” (Điều này có thể dùng một số cải tiến).
(Nguồn: https://duhocvic.com/nguyen-tac-nao-...h-lich-su-hon/)