Cửa khẩu ở Quảng Ninh
1. Cửa khẩu Móng Cái
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái thuộc phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi giao thương với cửa khẩu Đông Hưng ở thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
đặc sản quảng ninh
Cửa khẩu Móng Cái
Cửa khẩu Móng Cái
2. Cửa khẩu Bắc Phong Sinh
Cửa khẩu Bắc Phong Sinh thuộc thôn Bảo Lâm xã Quảng Đức huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi giao thương với cửa khẩu Lý Hỏa (Li Huo) ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

3. Cửa khẩu Hoành Mô
Cửa khẩu Hoành Mô thuộc thôn Đồng Mô xã Hoành Mô huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi giao thương với cửa khẩu Động Trung (Dong Zhong) ở thành phố cảng Phòng Thành tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Cửa khẩu Hoành Mô
Cửa khẩu Hoành Mô