Kiếm được mấy cuốn ebook của Stephen Hawking shared cho anh em đọc đây: (luyện tiếng Anh lluôn ^^)

http://www.4shared.com/file/36159291...Play_Dice.html
http://www.4shared.com/file/36159322...ins_Traum.html
http://www.4shared.com/file/36159327..._Universe.html
http://www.4shared.com/file/36159350..._And_Time.html
http://www.4shared.com/file/36159359...ime_Warps.html
http://www.4shared.com/file/36159370...Cosmology.html
http://www.4shared.com/file/36159284...verything.html

thienvanbachkhoa.org