Tài liệu tập 4 nói chuyên về quang hình.
TL giới thiệu và khái quát hệ quang hình như thế nào: với hệ lý tưởng theo điều kiện Gauss , hệ thực tế chế tạo khác nhau.

Tia sáng truyền hệ quang_ hệ thấu kính như thế nào. Với tia xa quang trục sẽ bị ảnh hưởng bởi quang sai như cầu sai, coma, cong trường, méo ảnh, sắc sai... Vì vậy, muốn hạn chế quang sai thì làm thêm một số vòng chắn sáng với vai trò chắn các tia sáng xa quang trục, chỉ nhận các tia cận trục để giảm quang sai...
--> ta co vòng chắn sáng.

Link: http://www.mediafire.com/?zlycnct7pszmbvc

Nhiều thứ nữa, các bạn tìm hiểu nhé.

Thân Đông.