Image Credit & Copyright: Yves Van den Broek
Nguồn: APOD


Được thổi bởi gió từ một ngôi sao lớn, hình dạng của nó xuất hiện giữa các ngôi sao này là hình dạng quen thuộc một cách đáng ngạc nhiên. Tên khoa học là NGC 7635, nó còn được gọi đơn giản là Tinh vân Bong bóng (Bubble).

Mặc dù nhìn nó có vẻ tinh tế, với đường kính 10 năm ánh sáng, có nhiều bằng chứng cho thấy Tinh vân Bong bóng vận động mạnh mẽ. Phía trên bên phải trung tâm của Bong bóng là một ngôi sao nóng, cấp độ O, sáng gấp hàng trăm ngàn lần và lớn gấp khoảng 45 lần so với Mặt trời.

Gió sao dữ dội và cường độ bức xạ từ ngôi sao đó đã nổ tung ra khí phát sáng đối với vật chất dày đặc trong một đám mây phân tử xung quanh. Tinh vân Bubble tuyệt đẹp nằm cách xa khoảng 11.000 chỉ năm ánh sáng đối với chòm sao Cassiopeia kiêu sa.

Góc nhìn này của Tinh vân Bong bóng bao gồm các dữ liệu hình ảnh hẹp và băng thông rộng, chụp chi tiết trong khu vực phát thải trong khi ghi chép một lĩnh vực tìm kiếm tự nhiên của các ngôi sao.

Tomorrow's picture: high and far off

Dịch: TrâmChi Ken - HAS