Bản quyền: Ron Garan, ISS Expedition 28 Crew, NASA

Cư dân trái đất đang xem trận mưa sao băng Perseid năm ngoái bằng cách nhìn lên mặt trăng sáng. Nhưng góc nhìn tuyệt đẹp này được chụp vào 13/8/2011 bởi nhà du hành Ron Garan nhìn xuống mưa sao băng Perseid. Từ góc nhìn của Garan trên trạm vũ trụ quốc tế quay quanh 1 vĩ độ khoảng 380 km , mưa sao băng Perseid rơi bên dưới , quét lớp bụi còn lại từ sao chổi Swift-Tuttle bị đốt nóng đến phát sáng. Bụi Sao chổi sáng lên du hành qua 60km/s qua khí quyển đặc tầm 100 km trên bề mặt trái đất. Trong trường hợp này, tia sao băng ở bên phải phía trung tâm dưới ria vòng cung của trái đất và lớp không khi sáng lên màu xanh nhạt, bên dưới ngôi sao sáng Arcturus. Muốn ngắm nhìn trận mưa sao băng Perseid năm nay? Bạn may mắn rồi. Tuần này , mưa sao băng sẽ gần đến cực đại với ít sự ảnh hưởng bởi mặt trăng lưỡi liềm mọc vài giờ trước mặt trời.