<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/08LBltePDZw">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/08LBltePDZw">
<param name="wmode" value="transparent">
</object>

Bản quyền: M. A. Aragón (JHU), M. SubbaRao (Adler), A. Szalay (JHU), Y. Yao (LBN, NERSC), and the SDSS-III Collaboration
Đã bao giờ bạn hình dung vũ trụ sẽ trông như thế nào nếu như chúng ta được bay vào không gian xuyên qua vũ trụ? Đoạn phim mô phỏng tốt nhất trên đây với những dữ liệu mới nhất được lấy từ Đài quan sát không gian Sloan Digial Sky Survey sẽ giúp bạn làm được điều đó. Mỗi vết chấm trong video là một thiên hà với hàng tỷ ngôi sao. Nhiều thiên hà gộp lại thành một cụm thiên hà cực lớn, những cánh tay dài, hoặc những cụm thiên hà nhỏ, trong đó chúng ta cũng nhận thấy sự có mặt của không gian trống rỗng đang mở rộng giữa các thiên hà. Đoạn phim bắt đầu bằng chuyến bay ngang qua một cụm thên hà lớn nằm gần chúng ta, sau đó bay vòng qua vùng vũ trụ đã được chụp ảnh SDSS nằm cách chúng ta khoảng 2 tỷ năm ánh sáng (độ dịch chuyển về phía đỏ trong quang phổ là 0,15). Tiếp tục phân tích vị trí sự di chuyển của các thiên chúng ta sẽ thấy thêm bằng chứng rằng vũ trụ của chúng ta không chỉ bao gồm những vật chất nhìn thấy được - giống như các thiên hà - mà còn chứa một lượng đáng kể vật chất không nhìn thấy - vật chất tối - và năng lượng tối.