Bản quyền: Jens Hackmann
Mưa sao băng Perseid tiếp theo sẽ diễn ra ở đâu? Những người đam mê bầu trời đêm và đã chứng kiến trận mưa sao băng Perseid đạt đỉnh điểm trong vài ngày trước đây hẳn sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Bức ảnh ở trên được chụp vào cuối tuần trước cho thấy hình ảnh xếp chồng của 6 ngôi sao băng, trong đó có một ngôi như quả cầu lửa lướt ngang qua phông nền là Dải Ngân Hà. Tất cả các ngôi sao băng đều xuất phát từ chòm Perseus. Những dự đoán trước đó về trận mưa sao băng này chỉ ra rằng khi đạt đỉnh điểm, một số lượng lớn các ngôi sao băng, khoảng 100 ngôi/giờ, sẽ được quan sát tại những địa điểm không bị nhiễu sáng. Bức ảnh trên được chụp tại khu vực gần Weikersheim - Đức.