Bản quyền: Tunç Tezel (TWAN)

Hôm qua là thu phân, một ngày mà ngày và đêm dài như nhau. Hôm nay và những ngày tiếp sau thu phân, các nước ở khu vực Bắc bán cầu, đêm sẽ dài hơn ngày. Xuân/thu phân nằm giữa hai thời điểm: hạ chí và đông chí, là thời điểm trênh lệch giữa ngày và đêm là lớn nhất. Bức ảnh trên là hình ảnh mặt trời được chụp hàng giờ đồng hồ sau đó ghép lại tại các thời điểm Hạ chí, xuân phân và đông chí ở Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ.
Dải mặt trời bên dưới được chụp vào ngày đông chí tháng 12/2007, đó cũng là thời điểm mặt trời không thể mọc cao trên bầu trời cũng như không thể đứng quá lâu bên trên đường chân trời. Ánh nắng mặt trời ở thời điểm bị thiếu và tạo nên mùa đông.
Dải mặt trời phía trên cùng được chụp vào thời điểm hạ chí tháng 6/2008, đó cũng là thời điểm mặt trời ở vị trí cao nhất trên bầu trời và nằm phía trên đường chân trời lâu hơn 12 giờ đồng hồ. Sự dư thừa ánh nắng mặt trời này tạo nên mùa hè.
Dải mặt trời ở giữa được chụp vào điểm xuân phân tháng 3, tuy nhiên nó cũng không khác gì ngày hôm qua - ngày thu phân.
Tomorrow Picture: Witch Broom