Bản quyền: NASA, JPL-Caltech, MSSS
Bạn sẽ thấy gì nếu như bạn được đứng trên bề mặt Sao Hỏa? Bức ảnh ở trên là bản re-color (recolor - một kỹ thuật tô màu cho ảnh đen trắng) gần đúng bằng kỹ thuật số về quan cảnh bạn có thể thấy trên Sao Hỏa nếu chúng xuất hiện trên Trái Đất.
Những bức ảnh về Sao Hỏa được làm giả màu (false-color) theo phương pháp này được gọi là cân bằng trắng (white balanced) thường được các nhà khoa học hành tinh sử dụng để xác định các dạng đất đá và địa hình tương tự như trên Trái Đất.
Phiên bản ảnh có độ phân giải cao ở trên là một vách ngoài của miệng núi lửa Gale, được chụp bởi Robot tự hành Curiosity trong khi nó vẫn đang tiếp tục quá trình tự kiểm tra và nạp chương trình mới được gửi từ Trái Đất, trước khi nó bắt đầu quá trình lăn bánh trên Sao Hỏa và khám phá một khu vực có vẻ giống với một lòng sông khô đã bị phân lớp một cách không bình thường.