Bản quyền: NASA, ESA, Hubble, HPOW
Trước đây đã có lần Dải Ngân Hà của chúng ta bị chế ngự bởi các cụm sao hình cầu. Hãy quay lại quá khứ, đến thời điểm Ngân Hà mới được hình thành, có lẽ đã có hàng nghìn cụm sao hình cầu lang thang qua Thiên Hà của chúng ta. Ngày nay, con số này chỉ còn lại dưới 200 cụm sao. Rất nhiều cụm sao hình cầu đã bị phá hủy qua các thời kỳ bởi những cuộc chạm chán hủy diệt lặp đi lặp lại giữa các cụm sao với nhau hoặc với trung tâm Thiên Hà. Tàn tích còn sót lại ngày nay có niên đại lâu đời hơn bất kỳ hóa thạch nào trên Trái Đất, lâu đời hơn bất kỳ cấu trúc khác nào trong Thiên Hà của chúng ta, và chính là giới hạn tuổi của bản thân vũ trụ ở thời kỳ sơ khai. Một ít các cụm sao hình cầu trẻ, nếu có, trong Ngân Hà của chúng ta là do các điều kiện vẫn chưa đủ chín muồi để hình thành. Bức hình trên được chụp bởi Kính Thiên Văn Hubble chính là hỉnh ảnh của cụm sao hình cầu M72 với khoảng 100.000 ngôi sao. M72 trải rộng khoảng 50 năm ánh sáng và cách chúng ta khoảng 50.000 năm ánh sáng. Nó có thể thấy được bởi một kính thiên văn loại nhỏ khi hướng quan sát tới chòm sao Bảo Bình Aquarius (Water Bearer).