<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/OjPcT1uUZiE">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OjPcT1uUZiE">
<param name="wmode" value="transparent">
</object>

Bản quyền: Drew Berry, WEHI, HHMI, DNALC
Tất cả các sinh vật sống trên Trái Đất được xác định bởi các phân tử riêng của chúng – vậy phân tử của bạn là gì? Những phân tử này, được gọi là DNA, nếu kéo chúng thành hàng dài thì chỉ khoảng 2 mét nhưng chúng cuộn trong tất cả các tế bào trong cơ thể bạn. Nhiều bản sao của DNA tạo nên một tổng thể được sao chép từ một tế bào đơn lẻ, và cơ thể của bạn cứ tiếp tục tạo ra các bản sao như thế. Video hoạt hình trên mô tả bộ máy phân tử sinh học nhỏ xíu nhưng tuyệt vời đã tạo nên những bản sao DNA đó. Bây giờ, chỉ mất một khoản phí, bạn có thể tìm ra một phần mã của phân tử DNA trong con người bạn, nhưng điều đó cũng sẽ phát sinh những cuộc tranh luận gay gắt liên quan đến đạo đức về vấn đề bạn hay ai có thể sở hữu, tiết lộ, lấy bằng sáng chế, hoặc giữ bản quyền về nó. Không ai biết liệu các phân tử giống như DNA cũng sẽ xác định cuộc sống mới ngoài Trái Đất hay không.