Image Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration
Acknowledgment: Roger Lynds (KPNO/NOAO) et al.

Những thiên hà bình thường trông không giống như vậy. NGC 6745 đã chỉ ra kết quả của một vụ va chạm giữa hai thiên hà cách đây hàng trăm triệu năm về trước. Trải dài từ phần trên bức ảnh đến phần góc phải phía dưới là thiên hà nhỏ hơn, đang di chuyển ra xa. Thiên hà lớn hơn, cũng được chụp lại trong ảnh trên, đã từng là một thiên hà xoắn ốc, nhưng do tác động của vụ va chạm, hình dạng của nó trở nên thật khác thường. Trọng lực là tác nhân chính gây ra sự biến dạng này. Mặc dù có vẻ như không có ngôi sao nào trong 2 thiên hà thực sự va cham với nhau, nhưng khí, bụi và vùng từ trường bao quanh mỗi thiên hà lại ảnh hưởng trực tiếp đến thiên hà kia. Thực tế, một nút khí bị kéo bật ra khỏi thiên hà lớn sau vụ va chạm - có thể thấy ở góc phải bên dưới - giờ đã trở thành một vùng tạo sao. NGC 6745 trải dài khoảng 80,000 năm ánh sáng và nằm cách chúng ta 200 triệu năm ánh sáng.