Image Credit & Copyright: Jim Lafferty

Theo bạn thì quả bóng đen kỳ lạ này nó giống cái gỉ? Trong trường hợp này, nó chỉ có thể là Mặt Trời của chúng ta. Để có được bức hình chi tiết như trên, đầu tiên Mặt Trời được chụp ở dải ánh sáng đỏ sau đó chuyển sang ảnh đen trắng và cuối cùng là đảo mầu. Sau khi kết thúc quá trình chỉnh sửa màu, hình ảnh mặt trời được ghép vào nền bầu trời sao và sau đó lại được đảo mầu lần nữa.
Chúng ta có thể thấy trong bức hình Mặt trời ở trên có những dải sáng dạng sợi kéo dài, những khu vực hoạt động màu tối, những điểm phun trào nhô lên ở xung quanh, và một đám khí cực nóng có dạng một tấm thảm đang di chuyển.
Bề mặt Mặt Trời của chúng ta vừa trải qua một thời kỳ đặc biệt bận rộn trong suốt hai năm qua do hiện tại nó đang ở Điểm hoạt động cực đại, thời điểm mà trường điện từ ở bề mặt bị uốn cong mạnh nhất. Bên cạnh một Mặt Trời đang hoạt động một cách ấn tượng là dòng plasma đang phun ra và cũng ấn tượng không kém khi chúng va chạm vào từ trường trái đất và tạo ra những dám mây cực quang ở hai cực.

Tomorrow's picture: stellar spiral