Ảnh : Michael Sidonio
Đây là 2 tinh vân NGC 6188 và NGC 6164. Đầu tiên là tinh vân, NGC 6188. Tinh vân này nằm trong chòm sao Ara cách chúng ta gần 4.000 năm ánh sáng. Hình ảnh này khiến chúng ta liên tưởng tới một cuộc chiến giữa 2 con rồng. Tinh vân này nằm trong cụm sao mở được gọi là NGC 6193, không nhìn thấy được bằng mắt thường." Đây là một cụm sao hình thành bởi các ngôi sao trẻ lớn mà gần đây mới hình thành - một số chỉ có một vài triệu năm tuổi. Hình ảnh giống như tia lửa này hình thành khi hàng loạt các ngôi sao sụp đổ thành siêu tân tinh. Gần phía dưới bên trái của hình ảnh này, là tinh vân NGC 6164 - một tinh vân phát xạ hiếm. Tinh vân này được tạo ra khi một ngôi sao lớn sụp đổ thành siêu tân tinh. Hình ảnh này kéo dài trong khoảng 70 năm ánh sáng.
Nguồn: http://www.fromquarkstoquasars.com/a...6188-ngc-6164/