Ảnh: Hubble Legacy Lưu trữ, ESA, NASA; Bill Snyder cung cấp
Đây là " Thiên hà Con Nòng Nọc ". Cách chúng ta khoảng 420 triệu năm ánh sáng, trải rộng 390.000 năm ánh sáng, nằm trong chòm sao Draco. Biểu tượng mang hình dạng Con Nòng Nọc này hình thành từ sự tương tác giữa một thiên hà với một thiên hà nhỏ hơn cách đây nhiều triệu năm trước. Bạn có thể thấy nhân thiên hà của thiên hà nhỏ hơn. Hơn nữa, nếu bạn tìm thấy những hạt nhân của thiên hà lớn (gần trung tâm của đầu con nòng nọc), đúng vào khoảng một góc 45 độ là hạt nhân thứ hai, được coi là lớn nhất trong ba cụm nhỏ màu trắng. Tất nhiên, câu chuyện là do các mảnh vỡ thủy triều gây ra từ lực hấp dẫn của các thiên hà tương tác. Đuôi chính của nó dài hơn 280.000 năm ánh sáng và có chứa một số cụm sao. Các cụm từng chứa khoảng 100.000 ngôi sao; các ngôi sao đến nay nóng hơn Mặt trời của chúng ta. Bên cạnh là bộ sưu tập tuyệt đẹp của các thiên hà nền có thể nhìn thấy trong hình ảnh này. Bạn có thể thấy các thiên hà từ thời hiện tại - các thiên hà bất thường của vũ trụ sơ khai.
Nguồn: http://www.fromquarkstoquasars.com/aod-tadpole-galaxy/