ảnh: nasa
Khu vực này được gọi là Tinh vân Thác nước (đôi khi được gọi là HH-222). Các nhà thiên văn học rất khó để biết về cơ chế về sự hình thành của cấu trúc này. Nhiều giả thuyết khác nhau đã nổi lên để cố gắng giải thích. Một trong những giả thuyết cho rằng các đám mây khí hình thành bởi gió sao thổi từ một ngôi sao trẻ nằm ẩn trong các đám mây phân tử gần đó, nhưng điều này phần lớn được xem như là một lý thuyết không đầy đủ, như các dòng mờ khí xuất hiện để hội tụ vào một nguồn (nó có thể được nhìn thấy ở phần trên bên trái của hình ảnh) .. Giả thuyết khác cho rằng, vào trong đám khí, có hai đối tượng vô hình - như một ngôi sao neutron, sao lùn trắng, pulsaror hố đen-xây dựng một hệ thống nhị phân mà giữ phun ra sóng vô tuyến từ khu vực này. Một lượng lớn tia X ngoài với sóng vô tuyến, đã không được phát hiện cho đến nay. Khu vực này cách chúng ta khoảng 1.500 năm ánh sáng trong các đám mây phân tử Orion.
Nguồn: http://www.fromquarkstoquasars.com/a...erfall-nebula/