Hình ảnh & Bản quyền: Yves Van den Broek
Đây là NGC 7635, thường được gọi là Tinh vân Bong bóng. Tinh vân ngoạn mục này có thể được tìm thấy 11.000 năm ánh sáng từ Trái đất trong chòm sao Cassiopeia. Hình dáng và cấu trúc của tinh vân làm cho nó xuất hiện như thể nó là một bong bóng xà phòng thông thường trôi qua những làn gió mùa hè mát mẽ. Bong bóng này được tạo ra bởi một ngôi sao rất lớn, được ước tính lớn hơn khoảng 45 lần Mặt trời của chúng ta (ngôi sao có thể được tìm thấy ở gần phía trên bên phải của bong bóng). Bong bóng bản thân (ở trung tâm) đường kính lớn trong khoảng 10 năm ánh sáng. Nó được hình thành từ gió sao. Khu vực này cho thấy một cái nhìn thoáng qua của giai đoạn tiền siêu tân tinh của sự tiến hóa sao.
Nguồn: http://www.fromquarkstoquasars.com/apod-bubble-nebula/