Ảnh: D. López and R. Barrena
Tinh vân Mắt mèo (còn gọi là NGC 6543) là một trong những ví dụ sâu sắc thú vị nhất của tinh vân hành tinh phức tạp, hình thành khi các ngôi sao giống mặt trời vào thời điểm gần cuối đời. Ở đây, chúng ta thấy quầng phức tạp của vật liệu vượt ra ngoài tinh vân trung tâm (nó có thể được nhìn thấy trong ánh sáng màu xanh ở vùng trung tâm). Trong suốt 1.000 năm qua khí lan ra khoảng 6 năm ánh sáng vào không gian. Mở rộng này sẽ tiếp tục cho đến khi khí mất đi gần như hoàn toàn; để lại đằng sau một ngôi sao trung tâm sẽ tiếp tục rất nóng và sáng trong nhiều năm tới. Hình ảnh như là một hỗn hợp, khâu lại với nhau bằng cách sử dụng ba màu riêng biệt-vật liệu tổng hợp, thực hiện thông qua dữ liệu thu thập của khu vực ở nhiều bước sóng. Các bộ lọc tách dòng hydro alpha (nhìn thấy màu đỏ), các nguyên tử oxy ion hóa gấp đôi (màu xanh lá cây) và các nguyên tử lưu huỳnh bị ion hóa (màu xanh lam).
Nguồn: http://www.fromquarkstoquasars.com/a...ts-eye-nebula/