Trong hình ảnh chúng ta thấy hai thiên hà - được đặt tên là NGC 1097 và NGC 1097A- (hội tụ từ một thiên hà nhỏ với một siêu thiên hà). Chúng ta có thể thấy sự đan xen phức tạp với nhau giữa hai thiên hà. Người ta tin rằng thiên hà lớn hơn là NGC 1097A cho đến nay đã bắt đầu nhấn chìm một phần nhỏ thiên hà NGC 1097 và chuyển hướng các nguồn lực của bạn đồng hành với cánh tay xoắn ốc của nó. Điều này đã dẫn đến việc tạo ra một số loại cấu trúc hình chữ X, nổi bật của NGC 1097A . Chúng ta hiện đang chứng kiến cuộc gặp gỡ ​​sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai gần, nhưng cuối cùng sẽ kết thúc khi 2 thiên hà đã hoàn thành việc sát nhập. Chúng có thể được tìm thấy cách Trái đất khoảng 50 triệu năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Lô.
Nguồn: http://www.fromquarkstoquasars.com/a...097-ngc-1097a/