Như các bạn đã biết, chúng ta vừa được quan sát hiện tượng nguyệt thực trăng máu duy nhất trong năm 2015 và cũng là lần nguyệt thực có pha toàn phần ngắn nhất thế kỷ: khoảng 5 phút. Trên thực tế, mặt trăng chỉ đi lướt qua phần bán cầu bắc khiến cho phần bắc bán cầu của mặt trăng có màu sáng xanh.
Ảnh được chụp từ các kính thiên văn ở Auckland, New Zealand.