Anh down xong hết rùi đây nè. Vừa xem được 01 tập, hay lắm. BBC làm phim luôn hay và hình ảnh sắc nét. Không xem thì phí em ah
Anh join bằng FFSJ vừa đơn giản, không phải cài đặt lại vừa dễ sử dụng.
Nếu vẫn không được nữa thì thui chịu khó đợt gặp nhau tới anh share cho thoải mái dùng.
[IMG]images/smilies/39.gif[/IMG]