Đoạn video dài 3 phút miêu tả quá trình “khai hóa” trái đất của loài người đã được nhà nhân chủng học Felix Pharand dựng lên thông qua hình ảnh về mạng lưới giao thông hay đường truyền dữ liệu được thắp sáng trong đêm.

<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=40940686">
<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=40940686">
<param name="wmode" value="transparent">
</object>


Theo Khoahoc