Hầu hết các hình ảnh minh họa Hệ Mặt Trời mà chúng ta thường thấy đều vẽ không đúng tỷ lệ. Clip dưới đây sẽ giúp các bạn hình dung được quy mô thực sự của Hệ Mặt Trời thông qua một mô hình đúng tỷ lệ cả về mặt kích thước lẫn khoảng cách giữa các thiên thể:


<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/AFxvRPtQoQY">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AFxvRPtQoQY">
<param name="wmode" value="transparent">
</object>