Nhóm dịch thuật xem thế nào nhé: http://www.facebook.com/thienvanhano...re_wall_create