Mình là một lập trình viên kiêm nghiên cứu vật lý. Làm công việc lập trình là chủ yếu, thỉnh thoảng có đọc qua sách vật lý thiên văn thôi.
Rảnh rỗi ngồi viết quyển sách này.
Quyển này mình dựa trên những dữ kiện khoa học có thật để dựng nên một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh kết hợp giữa văn học và khoa học.
Nay đăng lên đây mong mọi người góp ý.

Link download: http://www.mediafire.com/download/gp...yBook1.5.1.doc

Xin cảm ơn!