PBS Nova - OriginsBộ phim gồm 4 tập:

Tập 1: Sự ra đời của Trái đất
Tập 2:<font size="4"> Cuộc sống bắt đầu như thế nào

Tập 3: Liệu chúng ta có cô đơn trong Vụ trụ
Tập 4: Trở về nơi bắt đầu.


Link download:

<font color="DarkOrange">Rapidshare:


Mã:
http://rapidshare.com/files/202351571/PBS_Nova_Origins_-_1_-_Earth_is_Born.avi.001
http://rapidshare.com/files/202357629/PBS_Nova_Origins_-_1_-_Earth_is_Born.avi.002
http://rapidshare.com/files/202363756/PBS_Nova_Origins_-_1_-_Earth_is_Born.avi.003
http://rapidshare.com/files/202369188/PBS_Nova_Origins_-_1_-_Earth_is_Born.avi.004
http://rapidshare.com/files/202375449/PBS_Nova_Origins_-_1_-_Earth_is_Born.avi.005
http://rapidshare.com/files/202381187/PBS_Nova_Origins_-_1_-_Earth_is_Born.avi.006
http://rapidshare.com/files/202387124/PBS_Nova_Origins_-_1_-_Earth_is_Born.avi.007
http://rapidshare.com/files/202388165/PBS_Nova_Origins_-_1_-_Earth_is_Born.avi.008

http://rapidshare.com/files/202394130/PBS_Nova_Origins_-_2_-_How_Life_Began.avi.001
http://rapidshare.com/files/202400500/PBS_Nova_Origins_-_2_-_How_Life_Began.avi.002
http://rapidshare.com/files/202406956/PBS_Nova_Origins_-_2_-_How_Life_Began.avi.003
http://rapidshare.com/files/202413131/PBS_Nova_Origins_-_2_-_How_Life_Began.avi.004
http://rapidshare.com/files/202420060/PBS_Nova_Origins_-_2_-_How_Life_Began.avi.005
http://rapidshare.com/files/202426888/PBS_Nova_Origins_-_2_-_How_Life_Began.avi.006
http://rapidshare.com/files/202433454/PBS_Nova_Origins_-_2_-_How_Life_Began.avi.007
http://rapidshare.com/files/202434637/PBS_Nova_Origins_-_2_-_How_Life_Began.avi.008

http://rapidshare.com/files/202440867/PBS_Nova_Origins_-_3_-_Where_are_the_Aliens.avi.001
http://rapidshare.com/files/202447325/PBS_Nova_Origins_-_3_-_Where_are_the_Aliens.avi.002
http://rapidshare.com/files/202453489/PBS_Nova_Origins_-_3_-_Where_are_the_Aliens.avi.003
http://rapidshare.com/files/202459714/PBS_Nova_Origins_-_3_-_Where_are_the_Aliens.avi.004
http://rapidshare.com/files/202466347/PBS_Nova_Origins_-_3_-_Where_are_the_Aliens.avi.005
http://rapidshare.com/files/202472697/PBS_Nova_Origins_-_3_-_Where_are_the_Aliens.avi.006
http://rapidshare.com/files/202479596/PBS_Nova_Origins_-_3_-_Where_are_the_Aliens.avi.007
http://rapidshare.com/files/202480789/PBS_Nova_Origins_-_3_-_Where_are_the_Aliens.avi.008

http://rapidshare.com/files/202487189/PBS_Nova_Origins_-_4_-_Back_to_the_Beginning.avi.001
http://rapidshare.com/files/202493574/PBS_Nova_Origins_-_4_-_Back_to_the_Beginning.avi.002
http://rapidshare.com/files/202499986/PBS_Nova_Origins_-_4_-_Back_to_the_Beginning.avi.003
http://rapidshare.com/files/202506672/PBS_Nova_Origins_-_4_-_Back_to_the_Beginning.avi.004
http://rapidshare.com/files/202512677/PBS_Nova_Origins_-_4_-_Back_to_the_Beginning.avi.005
http://rapidshare.com/files/202518591/PBS_Nova_Origins_-_4_-_Back_to_the_Beginning.avi.006
http://rapidshare.com/files/202524830/PBS_Nova_Origins_-_4_-_Back_to_the_Beginning.avi.007
http://rapidshare.com/files/202525841/PBS_Nova_Origins_-_4_-_Back_to_the_Beginning.avi.008
mediafire:


http://www.mediafire.com/file/mdmghqddomi/PBS
http://www.mediafire.com/file/zazoyniomjm/PBS
http://www.mediafire.com/file/yd2jztv3dr2/PBS
http://www.mediafire.com/file/ennhdolm0jq/PBS
http://www.mediafire.com/file/gojbiudynji/PBS http://www.mediafire.com/file/1mnnzz2qdzz/PBS
http://www.mediafire.com/file/vmdcxjodmnl/PBS
http://www.mediafire.com/file/zw5xndwnygg/PBS

http://www.mediafire.com/file/wmktm2tdxtz/PBS
http://www.mediafire.com/file/zjfmyn2tyhm/PBS
http://www.mediafire.com/file/jg2zgxytida/PBS
http://www.mediafire.com/file/jiwjnjjjomy/PBS
http://www.mediafire.com/file/tt1tmvt2jyx/PBS
http://www.mediafire.com/file/cjjrmodz2jt/PBS
http://www.mediafire.com/file/zlgnkddzyyz/PBS
http://www.mediafire.com/file/jkgyynnnje0/PBS

http://www.mediafire.com/file/b2tgglteaw3/PBS
http://www.mediafire.com/file/ijimiikkdwz/PBS
http://www.mediafire.com/file/jdjqo5n5ymz/PBS
http://www.mediafire.com/file/kzngxmv2oaz/PBS
http://www.mediafire.com/file/tgyli0nzdzj/PBS
http://www.mediafire.com/file/nt22qy3oyz2/PBS
http://www.mediafire.com/file/zyr1y2dggmy/PBS
http://www.mediafire.com/file/mimhyymkzyi/PBS

http://www.mediafire.com/file/fym24immmm2/PBS
http://www.mediafire.com/file/zzuclyenxtj/PBS
http://www.mediafire.com/file/uzbvmnmwzlz/PBS
http://www.mediafire.com/file/0fymjjyy2mg/PBS
http://www.mediafire.com/file/20mtnmyzyt3/PBS
http://www.mediafire.com/file/dhk2zndmwy2/PBS
http://www.mediafire.com/file/ni0h2gyjzmi/PBS
http://www.mediafire.com/file/ie5jz2zkumg/PBS


Sub: http://rapidshare.com/files/22081062...s_-_DVDRip.zip


Nguồn: rapidshare.vn[/QUOTE]</font></font>