Hai cụm sao M46 và M47Trong Ngân Hà, các cụm sao mở (open star clusters) là một nhóm các ngôi sao trẻ, có độ trưng lớn, được hình thành cùng nhau ở gần mặt phẳng thiên hà. Trong bức ảnh trên là hai cụm sao mở M46 và M47. Trên thiên cầu, hai cụm sao này chỉ cách nhau khoảng vài độ, thuộc chòm sao Puppis (Đuôi Thuyền). Ở phía dưới, bên phải là cụm sao M47 có kích thước khoảng 10 năm ánh sáng với khoảng 50 ngôi sao thành viên được hình thành cách đây khoảng 80 triệu năm và cách Trái Đất khoảng 1600 năm ánh sáng. Ở phía trên, bên trái là cụm sao M46 có kích thước khoảng 30 năm ánh sáng với vài trăm ngôi sao thành viên được hình thành cách đây khoảng 300 triệu năm và cách Trái Đất khỏang 5400 năm ánh sáng.

Ở bên trong M46 có thể nhìn thấy một đốm sáng lớn, khác hẳn so với các ngôi sao xung quanh. Đó thực chất là một tinh vân hành tinh, giai đoạn cuối trong quá trình phát triển của một ngôi sao cỡ Mặt Trời sau hàng tỷ năm tuổi. Tinh vân hành tinh này (NGC 2438) chỉ có vị trí biểu kiến nằm trong M46, trong thực tế thì nó ở gần Trái Đất hơn, chỉ cách chúng ta khoảng 3000 năm ánh sáng.Nguồn: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap050804.html

thienvanhoc.org