Bề mặt ửng đỏ của sao kim
Bản quyền: NASA

Liệu sao kim có sự sống? Những dấu hiệu có thể ở đó
Bản quyền:NASA/JPL/Galileo

Nhóm nghiên cứu bảo vệ hành tinh cân nhắc về cuộc sống trên Sao kim
Bản quyền:NASA/GSFC

Khám phá mới: Vùng xoáy tối tăm trên sao kim
Bản quyền:ESA/INAF-IASF, Rome, Italy, and Observatoire de Paris, France

Vòng xoáy đôi của sao kim được chứng minh trong ảnh minh họa mới
Bản quyền:ESA/VIRTIS/INAF-IASF/Obs. de Paris-LESIA

Tin mới: Bản đồ nóng bỏng của sao kim
Bản quyền:ESA/VIRTIS-VenusX Team

Khí quyển của sao kim hỗn loạn hơn dự đoán
Bản quyền:ESA/VIRTIS/INAF-IASF/Obs. de Paris-LESIA

Sao kim có thể là bản sao địa ngục của Trái Đất
Bản quyền:ESA / VIRTIS-VenusX / INAF-IASF /Obs. de Paris-LESIA (G. Piccioni, IASF-INAF)

Sương mù bí ẩn tim thấy trên sao kim
Bản quyền:ESA/ MPS/DLR/IDA

Những thành phố mây trên sao kim?
Bản quyền:ESA

Vi sinh vật có thể di chuyển từ sao kim đên trái đất
Bản quyền:ESA/C. Carreau

Mây vén mở những cơn gió bí ẩn của sao kim
Bản quyền:ESA/VIRTIS/INAF-IASF/Obs. de Paris-LESIA/ Universidad del País Vasco (R.Hueso)

Nước trên sao kim đã đi đâu?
Bản quyền:ESA

NGhiên cứu đưa ra dự đoán có những đại dương trên sao kim cổ
Bản quyền:ESA/VIRTIS/INAF-IASF/Obs. de Paris-LESIA

Đốm sáng trên sao kim làm đau đầu các nhà khoa học
Bản quyền:ESA/MPS

Đại dương trên sao kim có thể đã có sự sống
Bản quyền:J. Whatmore

Khí quyển địa ngục ở sao kim có thể đã có hiệu quả làm mát
Bản quyền:NASA/JPL

Tia sét trên sao kim tương đồng 1 cách đáng chú ý với trái đất
Bản quyền:Christopher Russell

Liệu những đám mây bí ẩn trên sao kim có báo hiệu cuộc chiến khí hậu trên trái đât ?
Bản quyền:ESA/MPS/DLR/IDA

Sao hỏa, trái đất, sao kim khi không có khí quyển
Bản quyền: space.com

Bức xạ nhiệt hồng ngoại tại khu vực cực Nam của sao Kim
Bản quyền:ESA/VIRTIS-VenusX/INAF-IASF/LESIA-Obs. Paris/ Univ. Lisbon/Univ. Evora (D. Luz, Univ. Lisbon & D. Berry, U. Evora)

Vùng cực của sao kim
Bản quyền:ESA/VIRTIS-VenusX/INAF-IASF/LESIA-Obs. Paris/ Univ. Lisbon/Univ. Evora

Hình ảnh cực nam của Sao kim
Bản quyền:NASA/JPL/USGS

Ảnh rada của sao kim
Bản quyền:NASA/JPL/USGS

Đỉnh Sapas
Bản quyền: space.com
Nguồn: http://www.space.com/12437-venus-pho...ar-system.html