Phần đầu của con quái vật cuồng phong trên Sao Thổ
Bản quyền: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Biên niên sử của Cassini về những cơn bão khổng lồ trên Sao Thổ
Bản quyền:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Cơn bão hình vương miện cho Sao Thổ
Bản quyền:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Quang cảnh bão Sao Thổ
Bản quyền:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Bão cầu vồng trên Sao Thổ
Bản quyền:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Sự ra đời của cơn bão lớn trên Sao Thổ từ 1 vết chấm nhỏ
Bản quyền:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Cơn cuồng phong tương lai trên Sao Thổ: cái nhìn cận cảnh
Bản quyền:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

2 hình ảnh với màu giả cho thấy chi tiết sự thay đổi từng ngày của 1 cơn bão lớn
Bản quyền: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

1 ngày trên Sao THổ: cuộc đời cảu 1 cơn bão
Bản quyền:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Cơn bão khổng lồ trên Sao Thổ: Màu thật
Bản quyền:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Cơn bão trên Sao Thổ với màu đối nghịch
Bản quyền:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Cơn bão lớn trên Sao Thổ, Góc nhìn từ tàu Cassini
Bản quyền:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Nguồn: http://www.space.com/13671-photos-mo...n-cassini.html