Bởi NANCY ATKINSON ngày 14 tháng 3 năm 2012


<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/UIKmSQqp8wY">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UIKmSQqp8wY">
<param name="wmode" value="transparent">
</object>

Theo thời gian, Mặt trăng của chúng ta đã biến đổi từ một quả cầu magma phát sáng, bị va đập liên tiếp bởi các tác nhân, phát triển thành thiên thể song hành cùng Trái Đất chúng ta thường thấy trên bầu trời đêm. Với các vệ tinh trinh sát Mặt trăng, chúng ta đang dần hiểu hơn về những gì đã xảy ra trên Mặt trăng trong suốt lịch sử hình thành của nó. Video do Studio khoa học trực quan Goddard cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng thể 4,5 tỷ năm tiến hóa của mặt trăng chỉ trong hai phút rưỡi.
Theo http://www.universetoday.com/94161/w...n-2-5-minutes/