Hình ảnh này trông giống như vụ va chạm giữa hai thiên hà, tuy nhiên các nhà khoa học làm việc tại đây đã khẳng định, nó chỉ là ảo giác. Thực tế hai thiên hà NGC 3314A và B cách xa nhau hàng chục triệu năm ánh sáng thay vì là một thiên hà hợp nhất. Nhưng khi nhìn từ Trái Đất nó có vẻ như nằm chồng chéo lên nhau.


<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/b7yxf1oGKBI">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b7yxf1oGKBI">
<param name="wmode" value="transparent">
</object>


Credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and W. Keel (University of Alabama)