Ảnh trăng xanh tháng 8
Credit: Austin Moloughney

Bắc cực quang rực rỡ trong video tốc độ thường
Credit: Chad Blakley/LightsOverLapland.com

Sao băng rơi ở đảo Canary
Credit: Tamas Ladanyi

Vết đen Tendril hình rắn khổng lồ trên mặt trời (Photo)
Credit: John Chumack | www.galacticimages.com

Hào quang mặt trăng rực rỡ ở Malaysia (Photo)
Credit: Justin Ng

NGôi sao mới nổ
Credit: Justin Ng

Nhiều sao quá
Credit: Miguel Claro/www.miguelclaro.com

Con người, tự nhiên, công nghệ
Credit: ESO/H. Dahle
Nguồn: http://www.space.com/22514-best-nigh...g-24-2013.html