Phần Lan Credit: © Thomas KastCredit: Auroramax
Công viên quốc gia Abisko, Thụy Điển Credit: Chad Blakley

Hướng dẫn xem cực quang
Credit: Karl TateAlta, Nauy Credit: Sanjiv Modi

Yellowknife, NWT, Canada Credit: Auroramax

Nguồn:http://www.space.com/20278-amazing-n...otos-2013.html