Nhà nhiếp ảnh thiên văn Dale Mayotte đã gửi cho trang SPACE.com hình ảnh của trạm vũ trụ quốc tế bay qua mặt trời.

Khi Mayotte gửi bức ảnh, anh thực ra đã chụp 19 bức ảnh được kết hợp lại để tạo nên 1 bức ảnh phức hợp hình ảnh Trạm vũ trụ quốc tế và mặt trời vào 19/6 từ sân sau nhà anh ở Clinton Twp., Mich. vào 5h28 chiều giờ địa phương.

"Tôi đã cố chụp bức ảnh này trong vài năm, nhưng dường như mỗi lần tôi đều gặp mây hay lúc quỹ đạo trạm vũ trụ bị thay đổi làm cho việc nó đi qua mặt trời không nằm trong khu vực của tôi nữa. Nó có thể ra giữa hồ phía đông hay xa hơn về phía ," Mayotte viết.

Nguồn; http://www.space.com/22940-space-sta...sun-photo.html